ERUSAM ERUSAM

ERUSAM kütüphanesinde yer alan İngiltere arşiv evraklarının değerlendirilmesiyle Can Deveci tarafından hazırlanan “İngiltere İdaresinde Irak’ta Politik Gelişmeler 1922-1925” isimli kitap için bkz. Kitapyurdu ; Çizgi Kitapevi

Kitap Hakkında

Osmanlı idaresinde Irak; Bağdat, Basra ve Musul sancaklarını ihtiva eden kaza, köy ve nahiyelerden meydana gelmekteydi. İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda bu vilayetleri işgal etmiş ve Irak'ta İngiltere askeri idaresi başlamıştır. Yüksek Komiser Sör Percy Cox'un 1920-1923 arasını kapsayan görev süresiyle sivil idareye geçilmiş ve Iraklılardan oluşan hükümetlerin kurulması kararlaştırılmıştır. Böylece Iraklıların yönetimde etkin olduğu ve denetimin yüksek komiserlerde bulunduğu bir yapı oluşturulmuştur. Sör Henry Dobbs'un (1923-1929) Yüksek Komiser atanmasıyla ise Irak'ta devlet sınırlarının belirlendiği sürece girilmiştir. Bu çalışmada İngiltere'nin Irak idaresi 1922-1925 yıllarında kurulan hükümetler dikkate alınarak tartışılmıştır.

 

Tarih: 14.10.2023