ERUSAM ERUSAM

2000’li yılların başından itibaren Türk – Rus ilişkileri ekonomi, siyasi ve kültürel alanlarda hızlı gelişmelere sahne oldu. Bu süre zarfında Türkiye ve Rusya kendilerini yakından ilgilendiren küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında farklı tutumlar sergilese de bu gelişmelerin iki ülke arasında krizlere dönüşmesine ve ekonomik işbirliğini olumsuz etkilemesine müsaade etmedi. Bugün de Ortadoğu ve Ukrayna’daki gelişmeler Türk – Rus ilişkilerinin gelişimini yakından ilgilendiren meseleler olmaya devam etmektedir.
 
St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Tarihi bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Aleksandr Anatolyeviç Sotniçenko, ERUSAM için Ortadoğu ve Ukrayna’daki gelişmeler ışığında Türk – Rus ilişkilerini değerlendirdi. Sotniçenko, Rusya’da önde gelen Türkologlar arasında sayılmaktadır. İlgi alanları arasında Osmanlı, Türkiye, Ortadoğu tarihi, Türk – Rus ilişkileri, Avrasyacılık yer almaktadır. (http://sir.spbu.ru/profs/?id=228 )
 
Röportaj: Araş. Gör. Tekin Aycan TAŞCI, ERUSAM Rusya – Kafkasya Araştırmaları
 

 

 

Tarih: 09.01.2016

2000’li yılların başından itibaren Türk – Rus ilişkileri ekonomi, siyasi ve kültürel>>>Devamı