ERUSAM ERUSAM

  Ünvan / Ad Soyad :
E-Posta
Telefon : +90 352 207 6666 / 31083
Araştırma Konusu
   
  AKADEMİK BİLGİLER

  Ünvan / Ad Soyad : Doç. Dr. Can DEVECİ
E-Posta : cdeveci@erciyes.edu.tr
Telefon : +90 352 438 26 66
Araştırma Konusu : Filistin, İsrail ve Ortadoğu
   

: Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD)'nde editörlük ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. 

   AKADEMİK BİLGİLER LİNK

Ünvan / Ad Soyad : Dr. Öğr. Üyesi Tekin Aycan TAŞCI
E-Posta : ttasci@erciyes.edu.tr
Telefon : +90 352 438 26 66
Araştırma Konusu : Rusya-Kafkasya
    : Rusya ve Kafkasya konularında araştırmalar yapmaktadır. Rusya Araştırmaları Dergisi (RUSAD) editörüdür.
  AKADEMİK BİLGİLER : LİNK